ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Camera

ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Camera

การเลือกสรรรูปแบบของ ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraให้เหมาะสมกับการใช้งาน ต้องนึกถึงปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ระบบขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่ใช้ทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ เป็น CCIR ( PAL:ใช้ในประเทศไทย ) พร้อมกับ EIA (NTSC) ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraระบบ CCIR เป็นระบบหลักเกณฑ์ยุโรป 625 เส้น 220 โวลต์ 50 เฮิรตช์ ด้าน EIA เป็นระบบกฏเกณฑ์อเมริกัน 525 เส้น 110 โวลต์ 60 เฮิรตช์ ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่เหมาะกับที่จะนำมาใช้ในประเทศไทยจะต้องเป็นระบบ CCIRปริมาตรของตัวรับภาพของ CCD Sensor format (ที่เรียกติดปากกันว่า สัดส่วนชิป ) ถ้ายิ่งมีขนาดใหญ่ยิ่งดี

รัศมี ( Illumination ) คุณลักษณะของเครื่องมือรับภาพของ ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraนั้น ไม่ใช่มีผลเจาะจงต่อความว่องไวที่มีต่อแสงไฟอย่างเดียว แต่ทว่ายังส่งผลลัพธ์ต่อสีของวัสดุด้วย คุณลักษณะ ของทิวภาพที่ดีจะขึ้นอยู่กับความแรงของแสงสว่างที่ฉากรับภาพ ในกรณีของ ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Camera

ธรรมดา ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraชนิด CCD สามารถแยกแยะตามสรรพคุณของรัศมีได้ 3 ระดับ หมายถึง

ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraที่ใช้ในธุรกิจทั่วๆ ไป จำเป็นต้องใช้แสงตั้งแต่ 5-2,000 Lux

ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraที่ใช้ในการงานสวัสดิภาพสูงจำเป็นต้องใช้ความสว่างตั้งแต่ 0.1-5 Lux

ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraที่ใช้ในกิจการพิเศษโดยเฉพาะทางต้องการใช้รัศมีตั้งแต่ 0.0001-0.1 Luxรูปแบบซิงค์ ( Synchronization ) โดยปกติ ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraจะมีวงจรกำเนิดซิงค์ในตัวแบบของแต่ละอันแล้ว ซิงค์ของขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraแต่ละตัวจะไม่เหมือนกัน หากเรานำกล้องมากหลาย ตัว มาใช้ด้วยกันโดยผ่าน เครื่องลำดับภาพ (Sequence Switcher) พร้อมด้วยจัดโชว์ภาพบนจอมอนิเตอร์ จะสังเกตเห็นได้ว่าในเวลาที่เครื่องจัดเรียงภาพสับเปลี่ยนภาพจาก ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraตัวหนึ่งไปยังอีก ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraอันหนึ่งนั้น ภาพจะกระตุกในแนวยืนบนหน้าจอมอนิเตอร์ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการจดบันทึกข้อมูลภาพวิดีโอ เวลาเอาภาพวิดีโอนั้นมาเปิดสับเปลี่ยนทำให้ภาพพังเป็นช่วง ๆ ตามโอกาส การสลับภาพของเครื่องจัดเรียงภาพความคมชัดของภาพ ( Resolution ) ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraที่มีความคมชัดสูงจะให้ภาพที่คมชัด ซึ่งสรรพคุณนี้นับว่าเป็นขั้นพื้นฐานของการคัดลักษณะของกล้อง เช่นนี้ขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของแต่ละโรงงานให้เหมาะกับการใช้งานในรูปแบบที่ต่างๆรูปแบบกันออกไป